.
DIỆN ENTREPRENEUR (DOANH NHÂN) QUEBEC
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.


Dạng Entrepreneur (Doanh nhân) của QuebEc nhận 150 hồ sơ từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 đã nhận đầy đủ 150 hồ sơ. Những hồ sơ nộp sau sẽ bị trả lại. Tuy nhiên, những đương đơn có tiếng Pháp trình độ Trung-Cao Cấp (tương đương với B2) không bị giới hạn bởi chỉ tiêu 150 hồ sơ. Những người này có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Những bạn muốn nộp hồ sơ diện doanh nhân vào Quebec mà không có trình độ tiếng Pháp theo yêu cầu nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để năm sau khi chính phủ công bố tiếp tục nhận hồ sơ cho tài khóa năm 2016-2017 thì nộp đơn liền.

583084 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image