.
Thành viên VDT Florida
Chào cả nhà,
Em sắp move từ California đến Tampa, Florida, xin được làm quen với các anh chị hiện ở Florida. Em nhờ anh chị hướng dẫn để làm quen với cuộc sống ở Florida ạ.

609975 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image